[Live] Hello from the USA 🇺🇸  : พี่ดิอรสอนน้องท่องโลก 06.08.2018

[Live] Hello from the USA 🇺🇸 : พี่ดิอรสอนน้องท่องโลก 06.08.2018

 
 Hello from the USA 🇺🇸

- ความแตกต่างของคนเรียนรู้ภาษาอังกฤษพอกระเทิน กับ ขั้นเทพ
- เรียนรู้ที่จะให้หากอยากได้
- รักตัวเองหากอยากให้คนอื่นรัก
- คุณออกกำใจแล้วหรือยัง?

ดิอร ณ อเมริกา
 

ที่มา www.facebook.com/DiornUSA