[Live] ดิอรสอนน้องท่องโลก จาก อเมริกา : ทำไมฝรั่งชอบตั้งชื่อตามพ่อแม่ แถมมีชื่อกลางด้วย

[Live] ดิอรสอนน้องท่องโลก จาก อเมริกา : ทำไมฝรั่งชอบตั้งชื่อตามพ่อแม่ แถมมีชื่อกลางด้วย

Hello from the USA 🇺🇸 🇹🇭

-ฝรั่งทำไมชอบตั้งชื่อตามพ่อแม่ แถมมีชื่อกลางด้วย

- ทำไมสาวสวยหน้าที่การงานดี แต่ฝรั่งวิ่งหนี?

อื่นๆจากพี่ป้อม กามเทพอินเตอร์เน็ต

โดย ดิอร ณ อเมริกา


ที่มา www.facebook.com/DiornUSA