[Live] ดิอรสอนน้องท่องโลก : สวยไทยไฮโปรไฟล์ แต่ชายฝรั่งวิ่งหนี💔💔

[Live] ดิอรสอนน้องท่องโลก : สวยไทยไฮโปรไฟล์ แต่ชายฝรั่งวิ่งหนี💔💔

🇹🇭 Hello from the USA 🇺🇸

- สวยไทยไปโปรไฟล์ แต่ชายฝรั่งวิ่งหนี💔💔
- การปฎิบัติตัวในที่ทำงานร่วมกับฝรั่ง

- อื่นๆ จากพี่ป้อม

รับจัดหาแฟนฝรั่ง และสอนภาษาอังกฤษ สไตล์ดิอร ณ อเมริกา

 

 

ที่มา www.facebook.com/DiornUSA