Live ดิอรสอนน้องท่องโลก ตอน ทำไมเขาไม่ขอเราแต่งงานทั้งๆ คุยกันเป็น 3 ปีแล้ว

Live ดิอรสอนน้องท่องโลก ตอน ทำไมเขาไม่ขอเราแต่งงานทั้งๆ คุยกันเป็น 3 ปีแล้ว

🇹🇭 hello from the USA 🇺🇸
🌏ดิอรสอนน้องท่องโลก🌍

- เหตุที่ชายหายไป

- ทำไมเขาไม่ขอเราแต่งงานทั้งๆ คุยกันเป็น 3 ปีแล้ว?


ที่มา www.facebook.com/DironUSA