Live ดิอร สอนน้องท่องโลก ตอน เต่า 🐢 ล้านปีอย่าคิดหาสามีฝรั่งทางออนไลน์!

Live ดิอร สอนน้องท่องโลก ตอน เต่า 🐢 ล้านปีอย่าคิดหาสามีฝรั่งทางออนไลน์!

สัพเพเหระจากอเมริกา hello from the USA 🇺🇸

ช่วงตอบคำถามแฟนเพจ
- ใครจัดเข้าพวกทายาท เต่า 🐢 ล้านปีอย่าคิดหาสามีฝรั่งทางออนไลน์!
- ใครจัดเข้าพวกใดโนเสาร์ และเฒ่าหัวงู?
- อย่านอนกับผู้ชายอายุน้อยกว่า 18 ในอเมริกานะคะ
- อะไรถือว่ารวนลามทางเพศ แจ้งความได้
- อย่าตีสามีในอเมริกานะคะ เดี๋ยวโดนตำรวจจับ
- วันนี้ขอเสนอคำว่า ตึ้ง !

ดิอร ณ อเมริกา


ที่มา : www.facebook.com/DiornUSA