[Live] Hello from the USA : พี่ดิอร สอนน้องท่องโลก 27.08.2018

[Live] Hello from the USA : พี่ดิอร สอนน้องท่องโลก 27.08.2018

Hello from the USA : พี่ดิอร สอนน้องท่องโลก

- นึกว่าได้สามีฝรั่งรวยแล้วจะสบาย!
- สามีนางเป็นเกย์
- อยากได้สามีฝรั่งชอบฟังเทศน์ฟังธรรม!
- หาสามีฝรั่งแค่นอนจับมือให้หน่อยพี่ป้อม
- ชมชายสไตล์ดิอร ณ อเมริกา
- อื่นๆ จากพี่ป้อม กามเทพ Michael Pom Diemer มือชีพในการจัดหาแฟนฝรั่งให้สาวไทย


โดย ดิอร ณ อเมริกา